Global Goals Tour – Tema: Fødevarer i balance

DANMARK FOR MÅLENE er en kampagne, som omfatter Global Goals Tour, hvilket er et initiativ, som via en omfattende turné på 8 besøg i 48 danske byer har en mission om at udbrede FN’s 17 verdensmål til 2.000.000 danskere i løbet af 2019 på en nærværende og inddragende måde. Med denne turné har Global Goals Tour ambitioner om at få verdensmålene ind under huden på danskere.

Ved denne temadag er temaet Fødevarer i balance. Dette starter fredag den 16.8.19 kl. 14.00 – 18.00. Hertil vil der være et indslag kl. 17.00. (mere info kommer)

Emnerne der vil blive berørt denne dag er:

  • Madspil
  • Vegatar på hel- eller deltid
  • Økologisk landbrug
  • Lokale råvarer
  • Sæsonens råvarer

Datoerne for de øvrige temadage er følgende:

Fredag den 6. september 2019, kl. 14.00 – 18.00 Tema: Natur
Fredag den 27. september 2019, kl. 14.00 – 18.00 Tema: Energi

Til hver temadag besøger et oplevelsesområde hver by i 4 timer og giver anledning til at byens borgere kan stifte bekendtskab med temaets verdensmål på en måde som lægger op til aktivitet, læring og handling.

Læs mere om kampagnen her: https://www.esbjergcity.dk/project/danmark-for-maalene-global-goals-tour/