Foreningensdag – en dag for fællesskabet

Vi lever i en tid præget af individualisme. Mange foretrækker kun at være afhængige af sig selv, når de er aktive. Modsvaret leverer ”Foreningernes Dag”, der giver Esbjergs rige foreningsliv mulighed for at præsentere sig over for et større publikum.

Hvad enten du er til dans eller taekwondo, om du er imod EU, for Palæstina, arbejder frivilligt blandt udsatte borgere eller bare godt kan li’ øl, findes der en forening. Lørdag den 7. september kl. 10-15 præsenterer et stort antal foreninger sig på og ved Torvet.

Arrangementet ønsker at præsentere den store spændvidde, der er i foreningslivet i Esbjerg. Foreninger engagerer, styrker, danner, forbinder, socialiserer, dygtiggør og adspreder mennesker, og ved ”Foreningernes Dag” vælger de hver sin måde at præsentere deres tilbud til borgerne.

Ud over de forskellige stande er der dagen igennem et spændende program på Torvet. Her kan du se RopeSkipping, gymnastik, danseshows, taekwondo og meget mere – alt sammen arrangeret af de deltagende foreninger. Programmet bindes sammen af konferencier Torben Joensen.

Netop denne dag får foreningerne lov til at brede sig og udbrede sig om deres virke og butikkerne stiller lidt udstillingsareal til rådighed.

Foreningernes Dag afvikles for 14. gang i Esbjerg med godt 50 deltagende foreninger.

”Foreningslivet skal stå stærkt i folks bevidsthed som det bedste sted at engagere sig i fritiden – og det medvirker vi gerne til at synliggøre”, siger Brigitta Christensen.

 

Kære alle foreninger, grupper, skole og aftenskoler med mere

Esbjerg City inviterer lørdag den 7. september kl. 10.00 – 15.00 til Foreningernes Dag.

En ny sæson står for døren og tanken med Foreningernes Dag er at give foreninger, grupper og lignende chancen for at vise deres ansigt udadtil og vise, hvad de kan, og hvem de er. 

Vi er igen klar til at koordinere og lægge rammer til Foreningernes Dag. For første gang i flere år uden udfordringer med gågaderenovering, så det bliver skønt.

Omkring 55 foreninger deltog i sidste års arrangement. Der er stadig plads til nye. Derfor må I også meget gerne dele budskabet om at deltage til mange andre foreninger. Det er en unik mulighed for foreningerne at deltage i dette udstillingsvindue. Der er ingen tvivl om, at det er mangfoldigheden, der skaber succesen.

I år kommer Boblberg Fællesskabsfestival i samarbejde med Røde Kors til at være en del af Foreningernes Dag, så det betyder bare endnu mere liv.

 

Vil I optræde på scenen?

På Foreningernes Dag kan alle aktører med fritidstilbud for borgerne deltage. Og borgerne kan som forbrugere af fritidstilbud besøge de mange foreninger på gader, stræder, på Torvet og i enkelte butikker. Ved alle standene er det tanken, at borgerne kan høre om fritidstilbuddene og på mange af standene er det meningen, at foreningerne sørger for, at interesserede kan prøve fritidsaktiviteterne på egen krop og sjæl.

Ud over de forskellige stande er der underholdning på en fælles scene på Torvet fra kl. 11.00 – 15.00. Der bydes på musik, sang, dans, idræt, rollespil m.m. – alt sammen indslag fra de medvirkende foreninger. Udfyld vedhæftede tilmeldingsskema og skriv endelig på, hvis I gerne vil optræde på scenen på Torvet.

 

Mange spændende ting på programmet

Med et varieret og spændende udvalg af foreninger forventer vi, at rigtig mange mennesker vil besøge midtbyen lørdag den 7. september. Både lokale og besøgende udefra. Det giver foreningerne mulighed for ikke blot at markedsføre sig over for byens borgere, men også på dagen at rekruttere nye medlemmer ved at fortælle om foreningens muligheder.

I 2006 var det første gang, at hele foreningslivet var inviteret til Foreningernes Dag, så det er 14. gang, vi mødes. 

 

Deltag med en stand/aktivitet på Foreningernes Dag 2019

Foreninger, grupper, aftenskoler m.fl., der har lyst til at deltage i arrangementet kan tilmelde sig direkte til Esbjerg City på tilmeldingsskemaet, sende en mail på info@esbjergcity.dk eller ringe på 75 136500.

Planlægningsarbejdet er i fuld gang og vi vil derfor bede Jer tilmelde foreningen hurtigst muligt eller senest den 1. august 2019.

Hvis I skulle have specielle ønsker til placering, skal I anføre det på tilmeldingsskemaet, så prøver vi så vidt muligt at efterkomme ønskerne.

 

Rent arrangementsmæssigt kører det efter den samme skabelon som sidste år, hvor der både bliver mulighed for en masse enten aktivitets- eller infostande samt et varieret og spændende program på en fælles scene på Torvet.

 

Deltagelse sker i lighed med 2018 på følgende betingelser

    • Alle stiller gratis op.
    • Alle medbringer selv de forskellige remedier til arrangementet.
    • Alle sørger selv for egne markedsføringstiltag (flyers ,skilte m.m.) på standen.
  • Esbjerg City sørger for –
  • mobilscene, gymnastikgulv, musikanlæg samt en person, der mixer lyden. Der er også trådløs mikrofon til rådighed samt 1 konferencier.
  • Esbjerg City afholder udgiften til en fælles markedsføring af arrangementet i form af radiospots, annoncer, plakater, bannerreklame m.m.

Hvornår hører foreningerne igen noget

Lige efter sommerferien vil I igen høre nyt, når de forskellige tilmeldinger er kommet ind.